Home

Këtu mund të merrni informacionet themelore lidhur me studimet tuaja. Ju lutemi kontrolloni më shpesh konton tuaj që të informoheni në kohë për të gjitha të rejat në Kolegjin AAB si dhe për obligimet tuaja si studentë!